Η MotorFly είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με το μηχανοκίνητο αλεξίπτερο (paramotor), το οποίο αποτελεί την μικρότερη ιπτάμενη συσκευή στον κόσμο.
Η εταιρεία λειτουργεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος του ειδικού εξοπλισμού των εταιρειών Miniplane, Polini, Top80 & Dudek στην Ελλάδα και ως το βασικό κέντρο εκπαίδευσης όσων έχουν πάθος για την ελευθερία, την πτήση και θέλουν να ταξιδέψουν στον κόσμο του paramotor.
Έλατε να απογειωθούμε μαζί!

Motor Fly is the first company in Greece specializing in powered paraglider (paramotor), which is the smallest aircraft in the world.
The company operates as the exclusive representative and distributor of the special gear of Miniplane, Polini, Top80 & Dudek in Greece and as the main training centre for people with passion for freedom, flights and those who want to experience the world of paramotor.
Join us and let’s fly together!